SP6YNR Sowiogórski Klub Krótkofalowców
Strona Główna Informacje QSL Artykuły Download Linki GaleriaWrzesień 21 2017 08:39:17
Nawigacja
Strona Główna
O Klubie
Informacje QSL
DASR
Sztuka operatorska
Regulamin
Artykuły
Download
FAQ
Linki
Kontakt
Galeria
GAJÓW 2017
NOWA GALERIA
Propagacja
Pogoda
Kalendarz zawodów
Live Traffic
Other languages
Regulamin Klubu
Regulamin Sowiogórskiego Klubu Krótkofalowców

§1 Postanowienia ogólne

1. Nazwa Klubu: Sowiogórski Klub Krótkofalowców
2. Znak wywoławczy Klubu: SP6YNR
3. Klub zrzesza radioamatorów, zainteresowanych wykorzystaniem fal radiowych i działających w sposób przewidziany dla służby radioamatorskiej.
4. Teren działania Klubu obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów świata.
5. Działalność Klubu opiera się na dobrowolnej pracy społecznej.
6. Działalnością klubu zarządzają Operatorzy Odpowiedzialni Stacji Klubowej wskazani w pozwoleniu radiowym. Jeden z Operatorów pełni funkcję Kierownika Klubu. Operator Odpowiedzialny musi być członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców.
7. Kierownik Klubu i Operatorzy Odpowiedzialni reprezentują Klub na zewnątrz.

§2 Cele działalności

1. Integracja środowisk krótkofalarskich regionu i całej Polski.
2. Wymiana doświadczeń i informacji, aktywna praca operatorska na pasmach amatorskich oraz praca w zawodach krajowych i międzynarodowych pod przyznanym znakiem wywoławczym.
3. Propagowanie w kontaktach radiowych i osobistych, gminy i regionu.
4. Wymiana kart QSL za przeprowadzenie łączności.
5. Propagowanie pracy z terenu przez uczestniczenie w programach WFF, SOTA, IOTA, LH, KGP, itp.
6. Klub realizuje swoje cele przez:
a) Zrzeszanie osób fizycznych zainteresowanych pracą na pasmach amatorskich.
b) Organizację i prowadzenie szkoleń, spotkań, wypraw i innych aktywności z zakresu pracy i tematyki podejmowanej przez Klub.
c) Reprezentowanie i obronę interesów członków Klubu wobec władz i innych organizacji.
d) Współpracę z klubami, organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zainteresowaniach.
e) Instalowanie i obsługę amatorskich urządzeń radiowych.
f) Współdziałanie z organami administracji państwowej w zakresie obejmującym działalność Klubu, w szczególności w tworzeniu łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych.

§3 Członkostwo

1. Członkostwo Klubu może mieć postać:
a) Operator:
- uczestniczy aktywnie w pracach Klubu;
- posiada ważne pozwolenie radiowe;
- osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która złoży deklarację wstąpienia do Klubu, oraz uzyska rekomendację Operatorów Odpowiedzialnych;
- operator posiada status członka zwyczajnego Klubu.
b) Członek Wspierający
- wspiera działalność Klubu własną pracą, pomocą organizacyjną lub prawną;
- członkiem wspierającym może zostać również osoba fizyczna lub prawna, zasłużona dla propagowania idei radioamatorskiej;
- członkostwo nadaje kierownictwo Klubu, na wniosek zainteresowanego, lub za zgodą zainteresowanego, poprzez zaproszenie do członkostwa wystosowanego przez Klub.
c) Członek Honorowy
- poprzez swoje działania, lub wsparcie w sposób wyjątkowy zasłużyła się dla Klubu;
- członkostwo honorowe nadaje kierownictwo klubu.
d) Osoba Szkolona
- osoba która przygotowuje się do zdania egzaminu, poprzez aktywne uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Klub.
e) Nasłuchowiec.
2. Obowiązki członków Klubu:
a) godnie reprezentować Klub w działalności krótkofalarskiej i poza nią;
b) uczestniczyć w spotkaniach Klubu w miarę swoich możliwości;
c) czynnie współuczestniczyć w działalności i na rzecz dobra Klubu, wnosząc własną pracę i/lub inne zasoby w ich realizację.
3. Prawa członków Klubu:
a) uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizowanych przez Klub;
b) brać udział we wszystkich formach aktywności Klubu i korzystania z jego dorobku wspólnego;
c) korzystania z informacji, urządzeń i obsługi organizacyjnej Klubu, na zasadach określonych w regulaminie;
d) kształtować Klub przez prace na jego rzecz oraz realizację własnych inicjatyw.
4. Członek Klubu zostanie skreślony z listy członkowskiej w przypadku:
a) działania przynoszącemu szkodę Klubowi;
b) naruszenia ogólnie przyjętych zasad dobrego współżycia;
c) nieetycznego zachowania lub naruszenia Kodeksu Krótkofalowca;
d) rezygnacji na piśmie z członkostwa w Klubie .
Decyzję w tej sprawie, w głosowaniu w trybie niejawnym, podejmują Operatorzy Odpowiedzialni Klubu.

§4 Dysponowanie znakiem klubowym i sprzętem

1. Znakiem klubowym SP6YNR może posługiwać się:
a) samodzielnie:
- członek zwyczajny/operator, podczas pracy z terenowego QTH.
b) w obecności i pod nadzorem operatora Klubu:
- pozostali członkowie Klubu;
- wszyscy chętni przeszkoleni w zakresie prowadzenie łączności.
2. Koordynatorem/dysponentem znaku klubowego w zakresie udostępniania go do pracy poszczególnym operatorom, jest kierownik stacji klubowej lub operator odpowiedzialny.
3. Ze sprzętu klubowego mogą korzystać wszyscy członkowie klubu, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem stacji klubowej lub wyznaczonym operatorem:
a) operatorzy - samodzielnie;
b) pozostali członkowie - pod nadzorem operatora klubu.

§5 Postanowienia ogólne

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ogólne przepisy prawa.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
DX Cluster
Odwiedzający
free counters
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
WWFF
SPFF
Zegar

Nowa Ruda

Wiatr
Burze i ostrzeżenia
Mapa burzowa
Mapa ostrzeżeń
Kodes pracy DX
SOTA
POLECAMY
Copyright SQ6PLD© 2012


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie